V-NEXT SOFTWARE : DARE TO CHALLENGE – DARE TO WIN

27/07/2018 | 481

“Chuyến phiêu lưu của cuộc đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là Thay đổi.Thách Thức của Đời là Vượt qua” theo William Arthur Ward. Dựa vào câu nói này V-Next Software : Dare To Challeng – Dare To Win đã hình thành

Unique Teambuilding đã Tổ chức Teambuilding cho công ty V-Next Software. Họ đã có 1 ngày cháy hết mình với những vũ điệu vui nhộn, trải qua các thử thách với sự đồng lòng của 1 tập thể gắn kết. Sau những tranh cãi, những trận cười sảng khoái của mỗi game – Những ý nghĩa, những bài học đã được đọng lại trong tâm trí mỗi thành viên tham dự chương trình Team building: Dare To Challenge – Dare To Win tại Khu du lịch Long Việt. Để khi về với công việc hàng ngày mọi người như được tiếp lửa, động lực để cho những kế hoạch đầy hứng khởi phía trước phải hoàn thành và lời cam kết đạt mục tiêu chung của V-Next Software .

Bài viết khác